Diagnostyka Kardiologiczna - Poradnia Specjalistyczna
Artur Krzemiński 
   Home      Badania diagnostyczne

Echokardiografia (USG serca)                             https://s23.o12.pl:2083/3rdparty/rvsitebuilder/project/5b976eed51b26966104f0a06216a37bb/images/P4100032.jpg           

    

Echokardiografia jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym obejmującym wizualizację struktur serca i dużych naczyń techniką ultrasonograficzną.
Główne wskazania:

1) diagnostyka i monitorowanie wad serca, w tym diagnostyka szmerów sercowych
2) ocena i monitorowanie czynności serca u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
3) ocena serca u chorych z bólem w klatce piersiowej, zwłaszcza przy podejrzeniu ostrego zespołu wieńcowego
4) podejrzenie choroby osierdzia, guza serca, choroby aorty piersiowej
5) ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
6) diagnostyka chorych po omdleniu lub zagrożonych arytmiami, jeśli zachodzi podejrzenie strukturalnej choroby serca
7) ocena czynności serca u wybranych chorych na nadciśnienie tętnicze
8) diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu - poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
9) ocena czynności serca przed ciężkimi zabiegami operacyjnymi i leczeniem cytostatykami


Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa           https://s23.o12.pl:2083/3rdparty/rvsitebuilder/project/5b976eed51b26966104f0a06216a37bb/images/P4100034.jpgWskazania do wykonania próby wysiłkowej: 

1) podejrzenie choroby wieńcowej u osób z umiarkowanym prawdopodobieństwem jej występowania
2) ocena rokowania po świeżo przebytym zawale serca
3) ocena wydolności fizycznej u chorych z wadą zastawki aortalnej
4) ocena funkcji stymulatora o adoptowanej czynności rytmu
Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera     https://s23.o12.pl:2083/3rdparty/rvsitebuilder/project/5b976eed51b26966104f0a06216a37bb/images/obraz011.jpg 


Metoda zapisywania potencjałów elektrycznych serca w formie cyfrowej umozliwia długotrwałą rejestrację EKG w różnych sytuacjach aktywności zyciowej pacjenta.

Wskazania:
1) ocena objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca - omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca lub epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia  
2) ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
3) ocena sprawności sztucznego rozrusznika lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora
4) diagnostyka bólu w klatce piersiowej u chorych z podejrzeniem dławicy Prinzmetala i u chorych, którzy nie mogą wykonać próby wysiłkowejAutomatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego(ABPM)     https://s23.o12.pl:2083/3rdparty/rvsitebuilder/project/5b976eed51b26966104f0a06216a37bb/images/obraz012.jpg
 Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego polega na automatycznej rejestracji ciśnienia wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta:

Uznane wskazania do ABPM to:
1) podejrzenie nadciśnienia białego fartucha, tzn. występującego tylkow gabinecie lekarskim
2) podejrzenie nadciśnienia nocnego, tzn. występującego tylko w nocy
3) podejrzenie izolowanego nadciśnienia tętniczego tzw. ambulatoryjnego lub ukrytego
4) nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
5) nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży